मी कुणाला कळलो नाही

55

मी कुणाला कळलो नाही

—————————————
*मित्र कोण आणि शत्रू कोण*
*गणित साधे कळले नाही..*
*नाही भेटला कोण असा*
*ज्याने मला छळले नाही…*
*सुगंध सारा वाटीत गेलो*
*मी कधीच दरवळलो नाही..*
*ऋतू नाही असा कोणता*
*ज्यात मी होरपळलो नाही..*
*केला सामना वादळाशी*
*त्याच्या पासून पळालो नाही..*
*सामोरा गेलो संकटाना*
*त्यांना पाहून वळलो नाही..*
*पचऊन टाकले दु:ख सारे*
*कधीच मी हळहळलो नाही..*
*आले जीवनी सुख जरी*
*कधीच मी हुरळलो नाही..*
*कधी ना सोडली कास सत्याची*
*खोट्यात कधीच मळलो नाही..*
*रुसून राहिले माझ्या अगदी जवळचेच मला*
*”मी कुणाला कळलोच नाही..”*