Amravati Breaking :- जिल्ह्यात आणखी २५ कोरोना बाधित आढळले

4779

*कोरोना चाचणी अहवाल*

_जिल्ह्यात आणखी २५ कोरोनाबाधित आढळले._

*_SGBAU Lab Reports_*

१. ३९, पुरुष, हनुमाननगर
२. ३३, पुरुष, भाजीबाजार, सहा क्रमांक शाळेसमोर
३. १७, पुरुष, भाजीबाजार, तलबपुऱ्याजवळ
४. ५५, महिला, भाजीबाजार, तलबपुऱ्याजवळ
५. ५२, पुरुष, भाजीबाजार, तलबपुऱ्याजवळ
६. १९, महिला,भाजीबाजार, तलबपुऱ्याजवळ
७. ३१, महिला, भाजीबाजार, तलबपुऱ्याजवळ
८. २२, महिला, भाजीबाजार
९. २४, महिला, भाजीबाजार
१०. ३०, महिला, अलीमनगर
११. ६०, महिला, अलीमनगर
१२. २२, पुरुष, पार्वतीनगर
१३. २१, पुरुष, चोरमाऊली, अमरावती
१४. ४२, पुरुष, विजयनगर, बडनेरा
१५. ३४, महिला, गावंडे लेआऊट, अमरावती
१६. ४५, महिला, जुने बडनेरा
१७. २६, महिला, जुने बडनेरा

*Rapid Antigene Test Reports*

१. ४०, पुरुष, अंबापेठ, मणीबाई गुजराती शाळेजवळ
२. ५२, महिला, झमझम लॉनजवळ
३. २७, महिला, झमझम लॉनजवळ
४. ५२, महिला, धनश्री कॉलनी
५. ५८, पुरुष, पुसदा, अमरावती
६. ५२, पुरुष, अंबापेठ
७. ३६, पुरुष, तारखेडा
८. ५५, पुरुष, परतवाडा

_आज आतापर्यंत: ५४_

*अद्यापपर्यंत एकूण : १४०२*

_२१ जुलै, १९.००_

जाहिरात