विदर्भ24न्यूज :- अमरावती जिल्ह्यात नव्याने आणखी ६५ रुग्ण आढळले – ANTEGENE TEST REPORT मध्ये 1 पेशंट चांदुर बाजार तालुक्यातील

5865
जाहिरात

*जिल्ह्यात नव्याने आणखी ६५ रुग्ण आढळले*

अमरावती, दि. २ : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ प्रयोगशाळा आणि अँटीजन टेस्टद्वारे अमरावती जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना आज दुपारी उपलब्ध करून दिलेल्या अहवालात आणखी ६५ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून आज आतापर्यंत १३१ रुग्ण आढळली असून अद्यापपर्यंत एकूण रुग्णांची संख्या *२३५९* झाली आहे.

*पॉझिटिव्ह रुग्णांचा तपशील खालीलप्रमाणे* :

१. २०, पुरुष, विलासनगर, अमरावती
२. ५५, पुरुष, अनगननगर, शेगाव रोड, अमरावती
३. ५४, महिला, रामपुरी कॅम्प, अमरावती
४. २२, महिला, पलाशखेड, अमरावती
५. २०, महिला, निंभोरा, अमरावती
६. ५७, पुरुष, मोर्शी, अमरावती
७. २८, पुरुष, नवीवस्ती, बडनेरा
८. ५६, पुरुष, कृष्णानगर, गल्ली नंबर- २
९. ०२ वर्षीय बालक, चपराशीपुरा, अमरावती
१०. ६६, पुरुष, चवरेनगर, अमरावती
११. ३९, पुरुष, द्वारकानगर, अमरावती
१२. २२, महिला, गुलिस्तानगर, अमरावती
१३. ५५, महिला, निंभोरा, अमरावती
१४. ०८ वर्षीय बालिका, बेलपुरा, अमरावती
१५. ५४, महिला, कृष्णानगर, गल्ली नंबर – २
१६. ७२, पुरुष, सुरज कॉलनी, अमरावती
१७. ३२, पुरुष, अंजनगाव बारी, अमरावती
१८. ७५, पुरुष, रामपुरी कॅम्प, अमरावती
१९. ५५, महिला, शेगाव नाका, अमरावती
२०. ३०, पुरुष, आंबेडकरनगर, अमरावती
२१.२९, महिला, कृष्णानागर, गल्ली नंबर – २
२२. २२, महिला, राजापेठ, अमरावती
२३. २७, महिला, कृष्णानगर, गल्ली नंबर – २
२४. २८, पुरुष, रुख्मिनीनगर, अमरावती
२५. १४, पुरुष, बेलपुरा, अमरावती
२६. ७२, पुरुष, गजानननगर, बडनेरा
२७. २५, महिला, असीम कॉलनी, अमरावती
२८. ५५, महिला, अंजनगाव बारी, अमरावती
२९. ५२, पुरुष, किरणनगर, अमरावती
३०. ५८, महिला, प्रभात चौक, मोर्शी, अमरावती
३१. २५, पुरुष, PDMC, हॉस्टेल
३२. ५९, बडनेरा, अमरावती
३३. २३, पुरुष, मोतीनगर, अमरावती
३४. ५२, महिला, मोतीनगर, अमरावती
३५. ४५, पुरुष, विलासनगर, अमरावती
३६. ३५, महिला, शिवाजीनगर, अमरावती
३७. ४८, पुरुष, रविनगर, अमरावती
३८. ४२, पुरुष, बडनेरा
३९. ५५. महिला, बडनेरा
४०. ३५, पुरुष, रामपुरी कॅम्प, अमरावती
४१. ३५, पुरुष, चपराशीपुरा, अमरावती
४२. ३२, पुरुष, बडनेरा
४३. ४६. पुरुष, रविनगर, अमरावती
४४. ४५, महिला, गौतमनगर, बडनेरा
४५. ४०, पुरुष, बेलपुरा, अमरावती
४६. २६, पुरुष, निंभोरा, अमरावती
४७. ५८, महिला, परतवाडा

*ANTEGENE TEST REPORT*

१. ६६, महिला, शारदानगर, कुशल ऑटो लाईन, हनुमान मंदिराजवळ
२. ७०, पुरुष, शारदानगर, कुशल ऑटो लाईन, हनुमान मंदिराजवळ
३. ५०, पुरुष, शारदानगर, कुशल ऑटो लाईन, हनुमान मंदिराजवळ
४. २१, महिला, शारदानगर, कुशल ऑटो लाईन, हनुमान मंदिराजवळ
५. ५५, महिला, खापर्डे बगीचा, डॉ, ठाकूर लॅब च्या मागे
६. ३९, पुरुष, बुंदेलपुरा, शितलामाता मंदिराजवळ, अचलपूर
७. ५४, पुरुष, सिद्धिविनायकनगर, गजानन महाराज मंदिरामागे, रंगोली लॉन
८. ३२, पुरुष, गुरुकृपा कॉलनी, रामेश्वर अपार्टमेंट, तपोवन रोड
९. ६०, पुरुष, जवाहर गेटच्या आत, शनी मंदिराजवळ
१०. ५८, महिला, जवाहर गेटच्या आत, शनी मंदिराजवळ
११. ६०, महिला, मसानगंज, इतवारा बाजार, बालाजी मंदिर लाईन
१२. ४०, महिला, मसानगंज, इतवारा बाजार, बालाजी मंदिर लाईन
१३. ७०, पुरुष, शंकरनगर
१४. २३, पुरुष, छत्रसालनगर
१५. ५५, पुरुष, म्हाडा कॉलनी, अकोली रोड, अमरावती
१६. ५०, महिला, करजगाव, चांदुर बाजार
१७. २५, पुरुष, जुनी वस्ती, बडनेरा
१८. ०८ वर्षीय बालक, केकतपुर, नांदगाव खंडेश्वर

०००