जिल्ह्यात आणखी ५० नवे रुग्ण आढळले – चांदुर बाजार, दर्यापूर तालुक्यात रुग्ण वाढ

5590

जिल्ह्यात आणखी ५० नवे रुग्ण आढळले

अमरावती, दि. २२ :  संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ प्रयोगशाळा अहवालानुसार जिल्ह्यात ५० नवे रूग्ण  आढळल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने दिली आहे. त्यानुसार अद्याप एकूण रूग्णांची संख्या ४ हजार ३८४ झाली आहे.

तपशील खालीलप्रमाणे :

*संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ प्रयोगशाळा*

१. ५८, पुरुष, नागपूरीगेट, अमरावती
२. ६५, पुरुष, गुलिस्तानगर, अमरावती
३. ५६, पुरुष, अमरावती (स्थळाचा स्पष्ट उल्लेख नाही)
४. ५७, पुरुष, तळेगाव, अमरावती
५. ७२, पुरुष, यावली शहीद, अमरावती
६. ४८, पुरुष, सुंदरलाल चौक, अमरावती
७. ५७, पुरुष, वडगाव माहूरे, अमरावती
८. २६, पुरुष, राधानगर, अमरावती
९. ४७. महिला, वडगाव माहुरे, अमरावती
१०. ५२, पुरुष, कासरापुरा, मोर्शी
११. ३५, महिला, तारखेडा, भातकुली
१२. ३०, पुरुष, येंकय्यापुरा, विद्यापीठ रोड
१३. ६५, महिला, द्वारकानगर, कांडली, परतवाडा
१४. ३०, पुरुष, शेगाव नाका, अमरावती
१५. ६०, पुरुष, शेगाव नाका, अमरावती
१६. २७, महिला, शेगाव नाका, अमरावती
१७. १ वर्षीय बालिका, शेगाव नाका, अमरावती
१८. २५, महिला, प्रभोधिनी, अमरावती
१९. २२, पुरुष, अचलपूर
२०. ४२, पुरुष, मोतीनगर, अमरावती
२१. ५३, पुरुष, टी. टी नगर, अमरावती
२२. ५०, पुरुष, बेलपुरा, अमरावती
२३. २०, महिला, मरकाम, रेवसा, अमरावती
२४. ५३, महिला, सरस्वतीनगर, राठीनगर, अमरावती
२५. २२, महिला, सरस्वतीनगर, राठीनगर, अमरावती
२६. ८६, पुरुष, सरस्वतीनगर, राठीनगर, अमरावती
२७. ३३, पुरुष, बनोसा, दर्यापूर
२८. ६२, पुरुष, नलवाडा, दर्यापूर
२९. १२, पुरुष, दर्यापूर
३०. ४५, पुरुष, दर्यापूर
३१. ४३, पुरुष, बनोसा, दर्यापूर
३२. ६१, महिला, दर्यापूर
३३. ९ वर्षीय, बालिका, दर्यापूर
३४. ५१, पुरुष, डोंगरगाव, दर्यापूर
३५. ४०, महिला, डोंगरगाव, दर्यापूर
३६. २१, महिला, डोंगरगाव, दर्यापूर
३७. ६९, पुरुष, कुलसा, दर्यापूर
३८. ६५, महिला, कुलसा, दर्यापूर
३९. १८, महिला, कुलसा, दर्यापूर
४०. २३, पुरुष, कुलसा, दर्यापूर
४१. ५०, महिला, शिवर, दर्यापूर
४२. २८, पुरुष, शिवर, दर्यापूर
४३. २२, महिला, शिवर, दर्यापूर
४४. ४२, महिला, खोलापूर, भातकुली
४५. ५४, पुरुष, मधूमहाराज चौक, देऊरबाग, चांदुर बाजार
४६. ६०, पुरुष, शिवाजी चौक, चांदुर बाजार
४७. ३५, पुरुष, कुसुलपूर्णा, चांदुर बाजार
४८. ६ वर्षीय बालिका, खातीरपुरा, चांदुर बाजार
४९. ३७, महिला, गांधी चौक, चांदुर रेल्वे
५०. ६५, पुरुष, सुकशाळा, चांदुर रेल्वे

00000

जाहिरात