रॅपिड ॲन्टीजेन टेस्ट व ध्रुव लॅबच्या अहवालनुसार जिल्ह्यात आणखी  102 नवे कोरोना रूग्ण आढळले

3740

जिल्ह्यात आणखी 102 नवे रुग्ण आढळले

अमरावती, दि. 28 :  रॅपिड ॲन्टीजेन टेस्ट व ध्रुव लॅबच्या अहवालनुसार जिल्ह्यात आणखी  102 नवे रूग्ण आढळल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने दिली असुन आज अद्यापर्यंत कोरोना बाधितांची एकूण  206 झाली आहे. त्यानुसार अद्यापपर्यंत एकूण कोरोनाबाधित रूग्णांची संख्या 5 हजार 334 झाली आहे.

तपशील खालीलप्रमाणे :

*RAPID ANTIGENE TEST*

1. 36 पुरुष, मुर्तीजापूर अकोला
2. 77 पुरुष, चांदूर रेल्वे
3. 60 पुरुष, वेदविहार कॉलनी, धामनगाव रेल्वे
4. 50 पुरुष, तिलक चौक, धामनगाव रेल्वे
5. 49 महिला, वेदविहार कॉलनी, धामनगाव रेल्वे
6.  19 पुरुष, तिलक चौक, धामनगाव रेल्वे
7. 75 पुरुष, तिलक चौक, धामनगाव रेल्वे
8. 38 पुरुष, पथ्रोट
9. 40 पुरुष, पथ्रोट
10. 32 महिला, पथ्रोट
11. 14 बालक, नारायणपुर
12. 48 पुरुष, अचलपूर
13. 22 पुरुष, कृष्णार्पण कॉलनी अमरावती
14. 55 पुरुष, दत्तवाडी, महाजनपुरा अमरावती
15. 28 पुरुष, दत्तवाडी, महाजनपुरा अमरावती
16. 28 महिला, दत्तवाडी, महाजनपुरा अमरावती
17. 25 महिला, दत्तवाडी, महाजनपुरा अमरावती
18. 38 पुरुष, वृंदावन वसाहत, साईनगर अमरावती
19. 39 पुरुष, वृंदावन वसाहत, साईनगर अमरावती
20. 25 महिला, जामठीताल, मुर्तीजापूर
21. 45 महिला,  हरीओम कॉलनी अमरावती
22. 26 पुरुष, ग्राम हिराळी, बैतुल म.प्र.
23. 62 पुरुष, पन्नालाल बगिचा अमरावती
24. 55 पुरुष, एकलासपुर, अचलपूर
25. 40 महिला, राठीनगर अमरावती
26. 39 पुरुष, कृष्णानगर अमरावती
27. 29 पुरुष, सिंधुनगर अमरावती
28. 32 पुरुष, सदर बाजार, परतवाडा
29. 38 पुरुष, पीडीएमसी स्टाफ
30. 60 महिला, यशोदानगर अमरावती
31. 59 पुरुष, औरंगपुरा जुनी टाकळी अमरावती
32. 48 पुरुष, अजनगाव सुर्जी
33. 39 महिला, गाडगेनगर अमरावती
34. 25 पुरुष, बंद्री पोहाना चिखलदरा
35. 60 पुरुष, कविठा बुजरुक, ता. अचलपूर
36. 56 पुरुष, क्रिष्णाननगर अमरावती
37. 40 महिला, गणेडीवाल लेआऊट अमरावती
38. 60 पुरुष, गाडगेनगर अमरावती
39. 82 पुरुष, छाबडा प्लॉट अमरावती
40. 29 पुरुष, प्रीत रेसिडेन्सी, एमआयडीसी अमरावती
41. 30 पुरुष, पुष्पक कॉलनी अमरावती
42. 26 पुरुष, बीलानपुरा अचलपूर
43. 55 पुरुष, सेंट्रल जेल अमरावती
44. 58 पुरुष, सेंट्रल जेल  अमरावती
45. 26 महिला, यशोदा नगर अमरावती
46. 30 महिला, रुक्मिनीनगर अमरावती
47. 32 पुरुष, कॅम्परोड अमरावती
48. 45 पुरुष, निंभा, चांदूर रेल्वे
49. 54 पुरुष, हिवरीनगर नागपूर

*DHURVA LAB*

50. 58 पुरुष, राजापेठ अमरावती
51. 47 पुरुष, जाफरजीन अमरावती
52. 1 वर्षीय बालक, अमरावती
53. 59 पुरुष, कॅम्प परीसर अमरावती
54. 55 महिला, तिरुपती नगर अमरावती
55. 30 पुरुष, विलास नगर अमरावती
56. 20 महिला, नवाथे बडनेरा
57. 80 महिला, नवाथे बडनेरा
58. 50 पुरुष, नवाथे, बडनेरा
59. 1 वर्षीय बालक, भाग्योदय कॉलनी अमरावती
60. 28 महिला, शिंगणापूर
61. 46 महिला, अमरावती
62. 43 महिला, रामपुरी कॅम्प अमरावती
63. 17 महिला, रामपुरी कॅम्प अमरावती
64. 21 महिला, साईनगर अमरावती
65. 69 पुरुष, अमरावती
66. 45 महिला, अमरावती
67. 42 महिला, अमरावती
68. 39 महिला, अमरावती
69. 47 पुरुष, अमरावती
70. 48 पुरुष, अमरावती
71. 19 पुरुष, रामपुरी कॅम्प अमरावती
72. 26 पुरुष, श्रीकृष्ण पेठ अमरावती
73. 85 पुरुष, वृंदावन कॉलनी अमरावती
74. 50 पुरुष, परतवाडा
75. 55 पुरुष, चावलमंडी , अचलपूर
76. 50 पुरुष, जनता चंद्रपुर ता. दर्यापूर
77. 29 पुरुष, नांदगाव खंडेश्वर
78. 18 पुरुष, चौधरी चौक
79. 76 पुरुष, चौधरी चौक
80. 73 महिला, चौधरी चौक अमरावती
81. 59 पुरुष, बडनेरा
82. 36 महिला, गानुवाडी एमआयडीसी रोड
83. 57 महिला, बडनेरा अमरावती
84.  1 वर्षीय बालीका, बाबा हरदासश्रम सोसायटी अमरावती
85. 40 पुरुष, गोंडबाबा मंदीर दस्तुरनगर अमरावती
86. 73 पुरुष, अमरावती
87. 40 पुरुष, दिशानगर अंबीकानगरजवळ अमरावती
88. 82 पुरुष, प्रभात कॉलनी शिलांगन रोड अमरावती
89. 61 पुरुष, सिंधी कॅम्प अमरावती
90. 65 पुरुष, स्टेट बँक कॉलनी अमरावती
91. 74 पुरुष, वृंदावन कॉलनी
92. 39 पुरुष, माळीपुरा बडनेरा
93. 49 महिला, गाडगेनगर अमरावती
94. 1 वर्षीय बालक परतवाडा
95. 5 बालक, माळीपुरा बडनेरा
96.  47 महिला, गोंडबाबा मंदीर दस्तुरनगर अमरावती
97. 60 पुरुष, रामपुरी कॅम्प अमरावती
98. 50 महिला, भुगाव
99. 44 पुरुष, हरीओम कॉलनी कॅम्प अमरावती
100. 40 पुरुष, अमरावती
101. 15 बालीका, अंबीका नगर अमरावती
102. 10 बालक, अंबीका नगर अमरावती

00000

 

जाहिरात