रॅपीड ॲन्टीजन टेस्टच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात *156* कोरोना रुग्ण

4931

*जिल्ह्यात 156 नवे कोरोना रूग्ण आढळले*
अमरावती, दि. 13 : रॅपीड ॲन्टीजन टेस्टच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात *156* कोरोना रुग्ण आढळल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाने दिली असून कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या *8 हजार 468* झाली आहे.
तपशील पुढीलप्रमाणे :
रॅपीड ॲन्टीजन टेस्ट
1. 31, पुरुष, दस्तुर नगर, अमरावती
2. 52, पुरुष, मोक्षधाम कॉलनी, अमरावती
3. 34, पुरुष, केडीया नगर, अमरावती
4. 75, महिला, कोणाली, दर्यापूर
5. 25, पुरुष, भाजी बाजार, अमरावती
6. 42, महिला, चांदूर बाजार
7. 24, पुरुष, वल्लभ नगर, अमरावती
8. 70, पुरुष, चांदूर बाजार
9. 24, महिला, कोकळी
10. 22, महिला, अच्युत महाराज हॉस्पीटल, अमरावती
11. 70, महिला, (स्थळाचा उल्लेख नाही)
12. 60, महिला, सबनीस प्लॉट, अमरावती
13. 30, पुरुष, अच्युत महाराज हॉस्पीटल, अमरावती
14. 80, पूरूष, जोणोरी, चांदूर बाजार
15. 21, महिला, अच्युत महाराज हॉस्पीटल, अमरावती
16. 38, पुरुष, गुरुकुंज मोझरी
17. 67, महिला, आझाद नगर, अमरावती
18. 26, महिला, बालाजी प्लॉट, अंजनगाव सुर्जी
19. 4, बालक, अंजनगाव सुर्जी
20. 50, पुरुष, महावीर नगर
21. 45, पुरुष, अचलपूर
22. 48, पुरुष, मेघनाथपूर
23. 29, पुरुष, मुकींदपूर
24. 45, पूरूष, संतोष नगर, परतवाडा
25. 30, महिला, रुक्मीनीनगर, परतवाडा
26. 27, महिला, मीलकॉलनी, परतवाडा
27. 62, पुरुष, अचलपूर
28. 30, महिला, विद्यानिकेतन कॉलनी, अमरावती
29. 34, महिला, नांदगाव खंडेश्वर
30. 45, महिला, शाहरपूर, नांदगाव खंडेश्वर
31. 75, पुरुष, नांदगाव खंडेश्वर
32. 17, पुरुष, दावलकरी नांदगाव खंडेश्वर
33. 28, पुरुष, पोलीस स्टेशन नांदगाव खंडेश्वर
34. 27, पुरुष, नांदगाव खंडेश्वर
35. 60, पुरुष, जुना नांदगाव खंडेश्वर
36. 42, महिला, नांदगाव खंडेश्वर
37. 72, महिला, नांदगाव खंडेश्वर
38. 32, पुरुष, सावनेर नांदगाव खंडेश्वर
39. 47, महिला, धामणगाव
40.55, पुरुष, मोमदपूरा, धामणगाव
41. 50, पुरुष, कामनूपरा, धामणगाव
42. 25, पुरुष, मोमदपूरा, धामाणगाव
43. 36, पुरुष, क्रिष्णा बसवेश्वर चौक जवळ, अमरावती
44. 37, महिला, वृंदावन कॉलनी, अमरावती
45. 53, पुरुष, मलकापूर कविठा भाडे, अमरावती
46. 36, पुरुष, पाठ्यपूस्तक प्रवीण नगर जवळ, अमरावती
47. 52, पुरुष, लोणीटेकडी नांदगाव खंडेश्वर
48. 38, पुरुष, प्रवीण नगर, संतोषी माता मंदिराजवळ, अमरावती
49. 46, पुरुष, पुंडलिकबाबा नगर, व्हीएमव्ही रोड, अमरावती
50. 60, महिला, पोटे फॉर्म टाऊनशिप, अमरावती
51. 40, पुरुष, आदिवासी कॉलनी, काँग्रेस नगर, रोड, अमरावती
52. 40, महिला, आदिवासी कॉलनी, काँग्रेस नगर, रोड, अमरावती
53.61, पुरुष, मांगीलाल प्लॉट, अमरावती
54. 58, महिला, मांगीलाल प्लॉट, अमरावती
55. 26, महिला, वडाळी, कॅम्प, अमरावती
56. 43, पुरुष, दस्तुर नगर, लाईन नंबर 3 अमरावती
57. 69, पुरुष, रुक्मीनी नगर, परवाडा
58. 34, पुरुष, रुक्मीनी नगर, परवाडा
59. 34, महिला, पुंडलिकबाबा कॉलनी, अमर कॉलनी, अमरावती
60. 23, महिला, अंजनगाव सुर्जी
61. 28, पुरुष, रतन इंडिया पावर लिमिटेड, नांदगाव पेठ
62. 40, पुरुष, बेलपूरा
63. 39, पुरुष, साई नगर जवळ, पुर्वा नगर, अमरावती
64. 40, पुरुष, बडनेरा रोड नवाथे बगीचा अमरावती
65. 30, महिला, वाठोडा शुक्लेश्वर भातकुली
66. 25, पुरुष, वाठोडा शुक्लेश्वर भातकुली
67. 11, बालिका, कंवर नगर, अमरावती
68. 82, महिला, कंवर नगर, अमरावती
69. 40, महिला, अनंत विहार कॉलनी, विद्युत नगर, अमरावती
70. 22, महिला, उत्तम नगर लाईन नंबर 1 अमरावती
71. 8, बालक, जिल्हा कोर्टमागे कॅम्प, अमरावती
72. 5, बालक, जिल्हा कोर्टमागे कॅम्प, अमरावती
73. 35, पुरुष, नांदगाव पेठ
74. 2, बालक, कंवर नगर, अमरावती
75. 2, बालिका, कंवर नगर अमरावती
76. 66, महिला, कंवर नगर, अमरावती
77. 10, बालिका, कंवर नगर, अमरावती
78. 71, पुरुष, रवी नगर, अमरावती
79. 60, महिला, माहुली जहागीर
80. 25, पुरुष, शारदा विहार नवाथे प्लॉट, अमरावती
81. 57, महिला, गुरुकुंज गोविंद नगर, सावरकर कॉलनी, अमरावती
82. 42, महिला, तिवसा
83. 29, पुरुष, नवी वस्ती बडनेरा
84. 65, पुरुष, राजुरा चांदूर रेल्वे
85. 59, पुरुष, बापटवाडी, अमरावती
86. 48, पुरुष, अडगाव अमरावती
87. 72, महिला, घाटलाडकी चांदूर बाजार
88. 21, महिला, शेलू बाजार
89. 44, महिला, लघुवेतन कॉलनी, काँग्रेस नगर रोड, अमरावती
90. 66, पुरुष, गुरुकुंज नगर, तिवसा
91. 40, पुरुष, रामनगर, अमरावती
92. 62, महिला, वनश्री कॉलनी, दस्तुर नगर, अमरावती
93. 25, महिला, घाटलाडकी
94. 55, पुरुष, गांधी आश्रम, अमरावती
95. 60, पुरुष, राजणा, चांदूर बाजार
96. 75, पुरुष, कवठा भाडे, भातकुली
97. 31, पुरुष, एसआरपीएफ कॅम्प, अमरावती
98. 42, पुरुष, एसआरपीएफ कॅम्प, अमरावती
99. 34, पुरुष, राजापेठ, बडनेरा रोड
100. 38, महिला, अंजनगाव  बारी
101. 63, पुरुष, नवी वस्ती बडनेरा
102. 26, महिला, भातकुली
103. 65, पुरुष, महेंद्र कॉलनी, अमर नगर, अमरावती
104. 44, पुरुष, गाडगे नगर, अमरावती
105. 50, महिला, शोभा नगर, व्हीएमव्ही रोड, अमरावती
106. 52, पुरुष, लक्ष्मी नगर, अमरावती
107. 67, पुरुष, मारकी, भातकुली
108. 45, पुरुष, चांदूर रेल्वे
109. 48, पुरुष, महात्मा फुले कॉलनी, शेगाव नाका अमरावती
110. 46, पुरुष, विलास नगर गल्ली नंबर 2 अमरावती
111. 40, पुरुष, चिमोटे लेआऊट दस्तुर नगर, अमरावती
112. 65, महिला, घाटलाडकी चांदूर बाजार
113. 40, पुरुष, गणेशपेठ, विलास नंरग, अमरावती
114. 75, पुरुष, नांदगाव खंडेश्वर
115. 50, महिला, धारणी
116. 31, पुरुष, नवी वस्ती बडनेरा
117. 52, पुरुष, प्रिया टाऊनशिप, अमरावती
118. 46, महिला, चिमोटे लेआऊट दस्तुर नगर, अमरावती
119. 86, पुरुष, यशोदा नगर, नंबर 2 अमरावती
120. 52, पुरुष, कल्याण नगर, अमरावती
121. 31, पुरुष, लोनटेक रेल्वे कॉलनी
122. 47, पुरुष, नवीन गणेश कॉलनी, अमरावती
123. 56, महिला, खोलापूर, भातकुली
124. 70, पुरुष, कल्याण नगर, अमरावती
125. 49, महिला, क्रिष्णा नगर, तपोवन अमरावती
126. 62, पुरुष, उत्तमसरा, भातकुली
127. 53, महिला, मानकरन नगर, बेनोडा, अमरावती
128. 27, महिला, पुसदा
129. 37, पुरुष, विके कॉलनी, अर्जुन नगर, अमरावती
130. 26, पुरुष, साई मंदिरच्या मागे, साई नगर, अमरावती
131. 16, बालक, यशोदा नगर नंबर 2, अमरावती
132. 32, महिला, अंबापेठ, अमरावती
133. 35, पुरुष, एकता चौक, तिवसा
134. 25, महिला, दिवानखेड, तिवसा
135. 51, पुरुष, गावंडे ले आऊट साई नगर, अमरावती
136. 30, पुरुष, रुक्मीनी नगर, अमरावती
137. 72, पुरुष, प्रवीण नगर, हनुमान मंदिराजवळ, अमरावती
138. 20, महिला, प्रभात कॉलनी, अमरावती
139. 50, महिला, माळा कॉलनी, बडनेरा
140. 23, पुरुष, माळा कॉलनी, बडनेरा
141. 36, पुरुष, नारायण नगर, अमरावती
142. 26, पुरुष, मनिष नगर, नागपूर
143. 46, पुरुष, शंकर नगर, अमरावती
144. 54, महिला, अंबिका नगर, अमरावती
145. 45, पुरुष, गुरुकृपा कॉलनी, अमरावती
146. 45, पुरुष, लोकमान्य कॉलनी, कॅम्प रोड, अमरावती
147. 70, पुरुष, पलाश लाईन गाडगे नगर, अमरावती
148. 35, पुरुष, शिक्षक कॉलनी, तिवसा
149. 34, महिला, गुरुदेव नगर तिवसा
150. 36, महिला, नवाथे प्लॉट, बडनेरा रोड
151. 58, पुरुष, जिवनछाया कॉलनी, अमरावती
152. 50, पुरुष,  मालवे लेआऊट, अमरावती
153. 52, पुरुष, यशोदा नगर नंबर 1, अमरावती
154. 58, पुरुष, यशोदा नगर नंबर 1, अमरावती
155. 52, पुरुष, यशोदा नगर नंबर 1, अमरावती
156. 40, महिला, निंभोरा, अमरावती
00000

जाहिरात