रॅपीड ॲन्टीजन टेस्टच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात *96 कोरोना रुग्ण

4098
जाहिरात

*जिल्ह्यात 96 नवे कोरोना रूग्ण आढळले*
अमरावती, दि. 15 : रॅपीड ॲन्टीजन टेस्टच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात *96* कोरोना रुग्ण आढळल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाने दिली असून कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या *9 हजार 181* झाली आहे.
तपशील पुढीलप्रमाणे :
रॅपीड ॲन्टीजन टेस्ट

१. ४७, महिला, चंद्रवती कॉलनी साई नगर अमरावती
२. ४८, महिला, स्टेट बँक कॉलनी राजपेठ
३. २०, पुरुष, स्टेट बँक कॉलनी राजपेठ
४. ४८, महिला, साऊर भातकुली
५. ५४, पुरुष, पोलीस संकुलन आशियाड क्लब अमरावती
६. ४५, महिला, बापू कॉलनी अमरावती
७. २८, पुरुष, व्यंकटेश टाऊन शिप अमरावती
८. ६८, पुरुष, राजपेठ अमरावती
९. ६५, पुरुष बिस्मिल्ला नगर अमरावती
१०. ५५, पुरुष, नॅशनल कॉलनी अमरावती
११. ६५, महिला, महाजन पुरा आमले प्लॉट अमरावती
१२. ३८, पुरुष, एस आर पी एफ कॅम्प अमरावती
१३. ५४, पुरुष, एस आर पी एफ कॅम्प अमरावती
१४. ४७, पुरुष, महाराष्ट्र कॉलनी मोर्शी
१५. ४४, पुरुष, झाडी पुरा अंजनगाव सुर्जी
१६. ७८, पुरुष, हबीब नगर अमरावती
१७. ३३, पुरुष, गाडगे नगर पोलीस स्टेशन अमरावती
१८. ४८, पुरुष, गांधी आश्रम अमरावती
१९. ४७, पुरुष, साई नगर अमरावती
२०. ३६, पुरुष, चिलम छावणी कॅम्प अमरावती
२१. ३२, पुरुष, रवी नगर अमरावती
२२. ३२, पुरुष, नांदगाव पेठ अमरावती
२३. ५७, पुरुष, शिवकृपा कॉलनी अमरावती
२४. ३६, पुरुष, अर्जुन नगर अमरावती
२५. ४५, पुरुष, विरगव्हान, अमरावती
२६. ४६, पुरुष, शेंदूरजना घाट वरुड
२७. ३२, पुरुष, जुनी वस्ती बडनेरा
२८. ७८, पुरुष, उत्तसरा भातुकली
२९. ४६, पुरुष, दर्यापूर
३०. ५०, पुरुष, माया नगर गोपाल नगर अमरावती
३१. ५९, महिला, भातकुली
३२. २८, पुरुष, विजय कॉलनी अमरावती
३३. ५५, महिला, विजय कॉलनी, अमरावती
३४. 65, महिला, सारशी कोठोडा, नांदगाव
35. 22, महिला, पार्वती नगर, अमरावती
36. 16, पुरुष, भाऊ कॉलनी, राधा नगर, अमरावती
37. 84, महिला, वरखेड, तिवसा
38. 72, पुरुष, शेंदोळा खुर्द
39. 30, पुरुष, सरोज चौक, अमरावती
40. 28, पुरुष, चित्रा चौक, अमरावती
41. 56, पुरुष, चित्रा चौक, अमरावती
42. 70, पुरुष, जळका जगताप चांदूर रेल्वे
43. 28, पुरुष, रवीकिरण कॉलनी, अमरावती
44. 70, पुरुष, जाळका हिरापूर
45. 65, महिला, विलास नगर, अमरावती
46. 24, महिला, इर्विन क्वार्टर खापर्डे बगीचा
47. 44, पुरुष, अप्पू कॉलनी राठी नगर, अमरावती
48. 43, पुरुष, परतवाडा
49. 32, पुरुष, रतन इंडिया पॉवर लि. नांदगाव पेठ
50. 49, पुरुष, शिवधरा आश्रम, अमरावती
51. 50, महिला, राजापेठ
52. 47, पुरुष, राजपूतपुरा, नांदगाव पेठ
53. 38, महिला, श्याम नगर, अमरावती
54. 39, महिला, नवीन गणेश कॉलनी, रवीनगर अमरावती
55. 40, महिला, गोपाल नगर, कैलाश नगर, अमरावती
56. 57, पुरुष, फर्शी स्टॉप, अमरावती
57. 32, पुरुष, नांदगाव खंडेश्वर
58. 57, पुरुष, श्याम नगर, अमरावती
59.43, महिला, पटवीपूरा, अमरावती
60. 56, पुरुष, सरोदे हॉस्पीटल, अमरावती
61. 28, पुरुष, यशोदा नगर नंबर 1 अमरावती
62. 24, महिला, यशोदा नगर नंबर 1 अमरावती
63. 31, पुरुष, सुभाष कॉलनी, फर्शी स्टापॅ अमरावती
64. 62, पुरुष, गजानन नगर, बडनेरा
65. 57, पुरुष, फ्रेन्ड्स कॉलनी, कठोरा नाका अमरावती
66. (वयाचा उल्लेख नाही), पुरुष, फ्रेन्ड्स कॉलनी कठोरा नाका, अमरावती
67. 55, पुरुष, पटवीपूरा, अमरावती
68. 61, महिला, पार्वती नगर नंबर 3 अमरावती
69. 32, पुरुष, गणेश कॉलनी, जयवीर नगर, अमरावती
70. 55, महिला, पोस्टमन कॉलनी बायपास रोड अमरावती
71. 35, महिला, साई नगर, अमरावती
72. 65, पुरुष, सत्यधाम मार्केट अमरावती
73. 60, महिला, यशोदा नगर, अमरावती
74. 70, पुरुष, जाळका हिरापूर, चांदूर बाजार
75. 32, पुरुष, विलास नगर, अमरावती
76. 40, पुरुष, कल्पना नगर, व्हीएमव्ही रोड, अमरावती
77. 40, पुरुष, गोपाल नगर, अमरावती
78. 50, पुरुष, सुरज नगर, अमरावती
79. 42, महिला, यावली शहिद अमरावती
80. 24, महिला, देवदत्त नगर, बाकदेवाडी, अमरावती
81. 40, महिला, कल्पना नगर, व्हीएमव्ही रोड, अमरावती
82. 24, महिला, छत्रपती नगर, विद्यापीठ कॉलनी, अमरावती
83. 30, पुरुष, रुक्मीनी नगर, अमरावती
84. 65, महिला, बैतूल, कोल्हेगाव
85. 44, पुरुष, रामपूरी कॅम्प, अमरावती
86. 15, बालक, अप्पर वर्धा, अमरावती
87. 65, पुरुष, अचलपूर
88. 33, पुरुष, साई नगर, अमरावती
89. 43, महिला, दर्यापूर साई नगर, अमरावती
90. 34, पुरुष, साई नगर, अमरावती
91. 26, महिला, राजनपूर, चांदूर बाजार
92. 41, पुरुष, काराग्रह अमरावती (स्थळचा स्पष्ट उल्लेख नाही)
93. 49, महिला, रुक्मीनी नगर, अमरावती
94. 26, महिला, पार्डी, अमरावती
95. 24, महिला, जाळका हिरापूर, भातकुली
96. 29, महिला, बिच्चू टेकडी, अमरावती

000000