जिल्ह्यातील रेती घाट लिलावाच्या ई-निविदा प्रक्रिया सुरू

493

 

अमरावती, दि. 7 : सन 2020-2021 या वर्षासाठी अमरावती जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील 21 रेती स्थळांच्या लिलावाची ई-निविदा-ई लिलाव ऑनलाईन प्रणालीव्दारे सुरु करण्यात आल्याचे अपर जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.

या निविदा https://amravatico.abcrocure.com संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत असून, रेती घाटासंबंधीची विस्तृत माहिती उपरोक्त संकेतस्थळावर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयात व amravati.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील.

 

ई-निविदा -ई लिलावामध्ये भाग घेण्यापूर्वी सदर प्रक्रियेत नव्याने नोंदणी करणे तसेच डिजीटल सर्टिफिकेट काढणे आवश्यक आहे. ई-निविदाधारक तसेच लिलावधारकाकडे पॅन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन (जीएसटीएन कार्ड) असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांना रेती ई- निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही. रेती लिलावाच्या ई- निविदा ई लिलाव प्रक्रियेत सर्व संबंधितानी भाग घ्यावा, असे आवाहन अप्पर जिल्हाधिकारी अमरावती यांनी केले आहे.

भातकुली, दर्यापूर, तिवसा, धामणगाव रेल्वे, वरुड, धारणी, मोर्शी या तालुक्यांतील हे 21 रेतीघाट पेढी, पूर्णा, वर्धा, गडगा, तापी, चंद्रभागा या नद्यांवरील आहेत. चाकूर, एलोरी मिर्झापूर, नांदेड बु., चंडिकापूर, टाकरखेडा, घुईखेडा, चांदूर ढोरे, गोकुळसरा, देऊतवाडा, धुळघाट (काट्याघाट), चिंचघाट (झिरण्याघाट), घडा, म्हैसपूर मोचर्डा, खानपूर मोचर्डा, चांडोळा, करतखेड, वडूरा, बेंबळा खु., शिवरा भाग 1 व 2, निंभार्णी अशी रेतीघाटांची नावे आहेत.

00000

जाहिरात