*अमरावती जिल्ह्यात व इतर जिल्ह्यात कोरोनाने दगावलेल्या रुग्णांची संख्या – , तसेच आजच्या कोरोना रुग्णांची यादी , व आजची कोविड स्थिती डिस्चार्ज रुग्णांची संख्या*

3187
download-1620126492789-compressed_compressed

 

 

*_अमरावती जिल्हा कोविड स्थिती_*

_*मध्यान्होत्तर अहवाल*_

_दि. ०४ मे २०२१_

 

*एकूण पॉझिटिव्ह : ११२३* (प्रगतीपर ६९ हजार ५२७ )

*दाखल रूग्ण* : २०४६

*डिस्चार्ज* : ६५४ ( प्रगतीपर ५९ हजार ५४१ )

*गृह विलगीकरण (महापालिका)* : १२२९ (आज १६५, आजपर्यंत १४ हजार ०२१ )

*गृह विलगीकरण (ग्रामीण)* : ५६८६ (आज ४९३, आजपर्यंत १२७१७ )

*मृत्यू* : २३ ( एकूण १०२५ ) (त्याखेरीज इतर जिल्ह्यातील २ )

*ऍक्टिव्ह रुग्ण* : ८९६१

*रिकव्हरी रेट* : ८५.६४

*डब्लिंग रेट* : ११४

*डेथ रेट* : १.४७

*एकूण नमुने* : *४ लाख ३६ हजार ०४०*

०००

 

( _जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या यादीनुसार_ )

*अमरावती जिल्ह्यातील २३ व इतर जिल्ह्यातील २ असे २५ बाधित आज अमरावतीत दगावले*

अमरावती, दि. ०४ : आज अमरावती जिल्ह्यातील २३ बाधितांचा मृत्यू झाला. त्याखेरीज, अमरावती जिल्ह्यात उपचारासाठी दाखल वर्धा जिल्ह्यातील १ आणि नागपूर जिल्ह्यातील १ अशा २ बाधितांचा मृत्यू झाला. एकूण २५ जणांचा मृत्यू झाला.

त्यानुसार,

*अमरावती जिल्ह्यातील*

१) ६०, महिला, शेंदूरजना बाजार, तिवसा ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२) ९५, पुरुष, शिरजगाव कसबा, चांदुर बाजार ( एक्झॉन रुग्णालय )
३) ४७, महिला, बेनोडा, वरुड ( पाटणकर रुग्णालय )
४) ५७, महिला, देवरा, अमरावती ( गेट लाईफ रुग्णालय )
५) ५०, पुरुष, चांदुर रेल्वे ( श्रीपाद रुग्णालय )
६) ७२, पुरुष, काकडा, अचलपूर ( श्री साई रुग्णालय, अमरावती )
७) ६८, पुरुष, नांदगाव पेठ ( PDMC रुग्णालय )
८) ६५, महिला, वाठोडा शुक्लेश्वर, भातकुली ( PDMC रुग्णालय )
९) ५५, पुरुष, धामणगाव रेल्वे ( PDMC रुग्णालय )
१०) ४३, महिला, माळीपूरा, बोपापुर ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
११) ३६, पुरुष, वडगाव माहुरे ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१२) ४२, पुरुष, वरुड ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१३) ७९, पुरुष, अष्टविनायक कॉलनी, अमरावती ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१४) ४९, पुरुष, अमरावती ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१५) ७०, पुरुष, धामणगाव रेल्वे ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१६) ६२, पुरुष, सिंधी कॅम्प, बडनेरा( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१७) ४२, महिला, अमरावती ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१८) ५६, महिला, लोणी ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१९) ६०, महिला, पथ्रोट, अचलपूर ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२०) ५५, महिला, चांदुर बाजार ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२१) ५८, महिला, धोतरखेडा, अचलपूर ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२२) ५५, पुरुष, गोपाल नगर, अमरावती ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२३) ५६, पुरुष, कापूस तळणी, भातकुली ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )

 

*या २३ रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.*

—————————————————

*खालील २ रुग्णांचा जिल्ह्यात उपचार घेताना मृत्यू झाला. मात्र, त्यांची चाचणी व निष्कर्षाची नोंद त्या त्या जिल्ह्याच्या अभिलेखात घेण्यात आली आहे.*

१) ७९, पुरुष, नरखेड, नागपूर ( गेट लाईफ रुग्णालय )
२) ७२, पुरुष, आर्वी, वर्धा ( एक्झॉन रुग्णालय )

या इतर जिल्ह्यातील रुग्णांचा अमरावतीच्या रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

०००००

( _जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या यादीनुसार_ )

*अमरावती जिल्ह्यातील २३ व इतर जिल्ह्यातील २ असे २५ बाधित आज अमरावतीत दगावले*

अमरावती, दि. ०४ : आज अमरावती जिल्ह्यातील २३ बाधितांचा मृत्यू झाला. त्याखेरीज, अमरावती जिल्ह्यात उपचारासाठी दाखल वर्धा जिल्ह्यातील १ आणि नागपूर जिल्ह्यातील १ अशा २ बाधितांचा मृत्यू झाला. एकूण २५ जणांचा मृत्यू झाला.

त्यानुसार,

*अमरावती जिल्ह्यातील*

१) ६०, महिला, शेंदूरजना बाजार, तिवसा ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२) ९५, पुरुष, शिरजगाव कसबा, चांदुर बाजार ( एक्झॉन रुग्णालय )
३) ४७, महिला, बेनोडा, वरुड ( पाटणकर रुग्णालय )
४) ५७, महिला, देवरा, अमरावती ( गेट लाईफ रुग्णालय )
५) ५०, पुरुष, चांदुर रेल्वे ( श्रीपाद रुग्णालय )
६) ७२, पुरुष, काकडा, अचलपूर ( श्री साई रुग्णालय, अमरावती )
७) ६८, पुरुष, नांदगाव पेठ ( PDMC रुग्णालय )
८) ६५, महिला, वाठोडा शुक्लेश्वर, भातकुली ( PDMC रुग्णालय )
९) ५५, पुरुष, धामणगाव रेल्वे ( PDMC रुग्णालय )
१०) ४३, महिला, माळीपूरा, बोपापुर ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
११) ३६, पुरुष, वडगाव माहुरे ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१२) ४२, पुरुष, वरुड ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१३) ७९, पुरुष, अष्टविनायक कॉलनी, अमरावती ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१४) ४९, पुरुष, अमरावती ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१५) ७०, पुरुष, धामणगाव रेल्वे ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१६) ६२, पुरुष, सिंधी कॅम्प, बडनेरा( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१७) ४२, महिला, अमरावती ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१८) ५६, महिला, लोणी ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
१९) ६०, महिला, पथ्रोट, अचलपूर ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२०) ५५, महिला, चांदुर बाजार ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२१) ५८, महिला, धोतरखेडा, अचलपूर ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२२) ५५, पुरुष, गोपाल नगर, अमरावती ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )
२३) ५६, पुरुष, कापूस तळणी, भातकुली ( जिल्हा कोविड रुग्णालय )

 

*या २३ रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.*

—————————————————

*खालील २ रुग्णांचा जिल्ह्यात उपचार घेताना मृत्यू झाला. मात्र, त्यांची चाचणी व निष्कर्षाची नोंद त्या त्या जिल्ह्याच्या अभिलेखात घेण्यात आली आहे.*

१) ७९, पुरुष, नरखेड, नागपूर ( गेट लाईफ रुग्णालय )
२) ७२, पुरुष, आर्वी, वर्धा ( एक्झॉन रुग्णालय )

या इतर जिल्ह्यातील रुग्णांचा अमरावतीच्या रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

०००००

 

 

जाहिरात