वागदरी येथे चौघांना दगडाने मारहाण

292
जाहिरात

मौजे वागदरी येथे गैरकायदयाची मंडळी जमवुन मारामारी गुन्हा नोंद

उस्मानाबाद :- दिनांक 24.04.2019 रोजी 09.00 वा.सु. कुंडलीक अशोक बोरुळे रा. वागदरी ता.उमरगा यांचे घरासमोर 1) माधव गोपाळ बोरुळे 2) सुरज माधव बोरुळे 3) अभिजीत माधव बोरुळे 4) सागर माधव बोरुळे व एक महिला सर्व रा. वागदरी ता.उमरगा जि.उस्मानाबाद यांनी गैरकायद्याची मंडळी जमवुन जमीन नावावर करण्याच्या कारणावरुन कुंडलीक अशोक बोरुळे यांना माधव गोपाळ बोरुळे याने लोखंडी कत्तीने डोक्यात मारुन जखमी केले व 2) सुरज माधव बोरुळे 3) अभिजीत माधव बोरुळे 4) सागर माधव बोरुळे यांनी कुंडलीक अशोक बोरुळे यांच्या आई रुपाबाई बोरुळे , वडील अशोक बोरुळे व अंजु बोरुळे यांना दगडाने मारहान केली म्हणून कुंडलीक अशोक बोरुळे यांचे एम.एल.सी.जबाब वरुन पोलीस स्टेशन उमरगा येथे भादंविचे कलम 143,147,149,324,504 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.